Szukaj na tym blogu

wtorek, 28 grudnia 2010

podniesienie się z upadku.

jeśli ktoś ma dostęp do pytań z tegorocznej olimpiady artystycznej, to liczę na pomoc.
pamiętam tylko kilka, stąd teraz nastąpi rachunek sumienia i postanowienie poprawy.

gdzie znajduje się obraz rembrandta wymarsz strzelców?

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Wymarsz strzelców, 1642

ten jeden z najpopularniejszych portretów grupowych rembrandta należy do zbiorów amsterdamskiego rijksmuseum, czyli muzeum narodowego holandii, od roku 1906 (wcześniej obraz był własnością miasta). muzeum to mieści w sobie ciekawą kolekcję obrazów i grafik zarówno mistrzów holenderskich, jak i światowych, z XV-XIX wieku. oprócz obrazu rembrandta, można tam podziwiać także obrazy fransa halsa czy jana vermeera. muzeum, pod nazwą nationale kunst-gallerij, powstało w 1800 w hadze, a w 1808 zostało przeniesione do amsterdamu. dokonał tego król ludwik napoleon, brat napoleona. w 1885 muzeum przeniesiono do obecnej siedziby, wybudowanej przez holenderskiego architekta petrusa cuypersa, która łączyła elementy architektury gotyckiej i renesansowej.


jak nazywa się pierwsza polska grupa awangardowa, tworząca w latach 1917 - 1912? (podaj jedną z dwóch nazw)

grupa ta to formiści, na początku działająca pod szyldem ekspresjoniści polscy. do członków tej grupy należeli m.in. leon chwistek, bracia andrzej i zbigniew pronaszko oraz wielki witkacy.

w jakim hiszpańskim mieście tworzył el greco?
 
Od roku 1570 El Greco przebywał w Rzymie na dworze kardynała Alessandro Farnese. Poznał tam twórczość Rafaela i Michała Anioła, do których miał jednak stosunek krytyczny zarzucając im przywiązywanie zbyt dużej uwagi do rysunku i zmniejszenie roli koloru. Dodatkowo konflikt z Vasarim spowodował, że w 1577 zdecydował się opuścić Rzym.
Osiadł w Toledo, gdzie pracował do śmierci i gdzie powstały jego najbardziej dojrzałe dzieła, wykonywane głównie na zamówienie Kościoła katolickiego, dążącego do odbudowy swojego znaczenia w Hiszpanii, co dzisiaj nazywamy kontrreformacją.
podaj nazwę jednego z cyklów grafik francisca goi.
 
- kaprysy, ponoć najbardziej znany, może dlatego, że zawiera rycinę gdy rozum śpi, budzą się potworyseria 80 rycin wydanych w 1799 roku w madrycie, dowód niezależności i odwagi artysty, chociażby ze względu na to, że krytykowała dokonania świętej inkwizycji...

 Francisco Goya, Hdy rozum śpi, budzą się potwory, 1797/98

- okropności wojny z okresu, w którym powstawały najważniejsze dzieła artysty
Francisco Goya, Nie ma rady, 1810-11
Okropności wojny to seria 80 rycin powstała w latach 1810-1820 pod wpływem wojen napoleońskich, toczących się na terytorium Hiszpanii od 1808 do 1814 roku. Wydanie pierwsze ukazało się w Madrycie w roku 1863, w trzydzieści pięć lat po śmierci artysty.
Cykl jest realistycznym, niepozbawionym drastycznych szczegółów zapisem wojennych epizodów, ukazującym tragedie i cierpienia zwykłych ludzi. To wstrząsające świadectwo czasu jest równocześnie pierwszym w sztuce europejskiej tak jednoznacznie antywojennym dziełem. Niektóre grafiki z ostatniej części cyklu mają wyraźną wymowę polityczną i antyklerykalną. Nawiązują one do sytuacji Hiszpanii po wyparciu Napoleona i restauracji monarchii przez Ferdynanda VII, dławienia demokratycznej opozycji i ponownego przywrócenia działalności Inkwizycji. Dla artysty był to dalszy ciąg "okropności wojny".
- tauromachia, patriotyczny hołd hiszpańskiej tradycji

Francisco Goya, Szybkość i śmiałość Juanita Apiñani na ringu w Madrycie, 1815/16
Tauromachia to seria 40 rycin powstała w latach 1815-1816. Wydanie pierwsze ukazało się w Madrycie w 1816 roku. Zawierało 33 kompozycje. Siedem dalszych, opatrzonych francuskimi tytułami, dołączył w trzeciej edycji opublikowanej w Paryżu w 1876 paryski wydawca i grafik Eugene Loizelet.
Cykl ten, w przeciwieństwie do wcześniejszych, pozbawiony jest całkowicie odniesień społecznych i aluzji politycznych. Poświęcony został corridzie, ulubionej rozrywce Hiszpanów. Niektóre grafiki posłużyły jako ilustracje do traktatu pióra Nicolasa Fernendeza de Moratina o jej historii. Artysta złożył hołd wielkim torreadorom, bohaterom rytualnej fiesty, uwielbianym i podziwianym przez wszystkie warstwy społeczeństwa. W rycinach Goi hiszpańskie widowisko zyskało wymiar symboliczny - stało się metaforą ludzkiego zmagania z losem i przeznaczeniem
- przysłowia - szaleństwa

Francisco Goya, Sposób na latanie, ok. 1816

podaj jeden zabytek architektoniczny z rawenny

Rawenna (wł. Ravenna) – miasto i gmina w północnych Włoszech w regionie Emilia-Romania, stolica prowincji Rawenna.
 chyba najważniejszym zabytkiem architektonicznym tego miasta jest kościół san vitale, wybudowany w latach 526-547 ne najprawdopodobniej przez cesarza bizantyjskiego justyniana wielkiego. budowla ma plan ośmioboku foremnego z charakterystyczną kopułą wspartą na ośmiu filarach z łukami.
Kościół został wzniesiony na planie ośmioboku z niszami, otaczanego przez również ośmioboczne obejście z emporami i wydzielonym prezbiterium, do którego przylegają dwie kaplice: prothesis i diaconicon, typowe dla świątyń bizantyjskich. Narteks dostawiony jest ukośnie do budowli, flankują go dwie wieżyczki ze schodami. 
najważniejszym jednak chyba zabytkiem należącym do świątyni są mozaiki. jedna z nich przedstawia fundatora budowli, cesarza justyniana z dworem, inna zaś pochód cesarzowej teodory oraz elementy dekoracyjne na kapitelach kolumn. warto podkreślić, że na tej budowli wzorowali się twórcy pałacu w akwizgranie.
 Cesarz Justynian z dworem, 548

Pochód cesarzowej Teodory, 548

czy koloseum jest... (wybór)

jest amfiteatrem, czyli podwójnym teatrem.
Amfiteatr (łac. amphiteatrum) – odkryta arena o kształcie elipsy lub koła, otoczona - najczęściej wznoszącymi się schodkowo - rzędami siedzeń dla widzów i przeznaczona do publicznych pokazów m.in. walk gladiatorów, walk z dzikimi zwierzętami, naumachii.
Amfiteatr Flawiuszy (Koloseum), 70-82 ne

które budowle są dziełem antionio corazziego?

ten XIX-wieczny klasycystyczny architekt pozostawił w warszawie wiele znakomitych dzieł. między innymi:
  • budynek towarzystwa przyjaciół nauk, tzw. pałac staszica
 Antionio Corazzi, gmach Pałacu Staszica na Nowym Świecie, 1820-1823
  • teatr wielki w warszawie z salami redutowymi
Antonio Corazzi, gmach Teatru Wielkiego, 1825-1833
kwadryga to dzieło Andrzeja Myjaka oraz Antoniego Janusza Pastwy (lata 90. XX w.)

z jakim nurtem/ epoką związany jest termin la fête champetre, la fête galante?

* fête champêtre (święto wiejskie) to termin odnoszący się do malarstwa francuskiego pierwszej połowy XVIII wieku przedstawiające sceny pasterskie. ten rodzaj obrazów został zainspirowany przyjęciami organizowanym przez dwór francuski w scenerii wersalu. zapoczątkowany już w renesansie przez giorgione'a przez obraz koncert wiejski, który bywa też określany tą nazwą.

 Francois Boucher, Ptasia klatka, 1763

* fête galante (święto wytworne) to charakterystyczne dla malarstwa francuskiego zjawisko mające na celu przedstawienie kompozycji, w których eleganckie towarzystwo bawi się i konwersuje, muzykuje i tańczy w czarownych ogronacj, parkach i zagajnikach. 

Jean-Antoine Watteau, Odjazd na Cyterę, 1718

termin ten odnosi się zatem do epoki rokoko; obrazy tego typu malował chociażby jean-antione watteau, jean-honore fragonard, jean francois de troy czy jean-baptiste pater.

kto jest autorem kopuły kaplicy zygmuntowskiej na wawelu?

Kopuła pokryta złotą blachą z wzorem rybiej łuski. Na środku południowego spadu kopuły przymocowany jest ciemny orzeł z koroną. Na szczycie kopuły znajduje się walcowata latarnia z ośmioma wąskimi przeźroczami. Obramienia okienne w formie arkad. Przestrzeń między oknami, zdobiona jest przez pilastry kompozytowe o rzeźbionych trzonach z motywem plecionej w warkocz wstęgi. Następnie, belkowanie bez dekoracji. Całą latarnie przykrywa korona, podkreśla ona funkcje kaplicy. Zwieńczeniem całego dzieła jest pół klęczący na kuli anioł, trzymający koronę królewską z której wyłania się krzyż łaciński (symbolizuje to suwerenną władze daną od samego Boga).

 Bartolomeo Berecci, Kopuła Kaplicy Zygmuntowskiej, 1591-1592

kto jest autorem dzieł: pocałunek, katedra i mieszczanie z calais

mieszczanie z calais – grupowa rzeźba augusta rodina. zamówienie na nią od miasta calais otrzymał artysta w 1885 roku. w założeniu ojców miasta miał to być pomnik honorujący bohaterskich obywateli miasta.

August Rodin, Mieszczanie z Calais, 1886

katedra - rzeźba przedstawiająca dwie ręce, ponoć zainspirowany rzeźbami michała anioła.

 August Rodin, Katedra, 1908

pocałunek - tej rzeźby chyba nie trzeba nikomu przedstawiać
Pocałunek został zainspirowany głęboką miłością Francesci da Rimini i Paola Malatesta. Rzeźba, przedstawiająca kochanków w uścisku miłości i pożądania, jest uważana przez wielu za jedyną ukazującą uczucia i pasję pomiędzy dwojgiem zakochanych ludzi. Auguste Rodin wstępnie planował, aby stała się ona czescią Wrót Piekieł (tak jak i Myśliciel), jednak później stwierdził, iż po prostu tam nie pasuje i uznał ją jako oddzielne dzieło. Rzeźba jasno obrazuje złożoność pocałunku i ilości uczuć pomiędzy dwojgiem kochanków; silnego mężczyznę, który zdaje się być bardzo napięty i bardziej skoncentrowany na całowaniu oraz kobietę całkowicie polegającą na nim, pogrążoną w emocjach i zatracącą się w pocałunku.
August Rodin, Pocałunek, 1890
sacra conversazione to...
sacra conversazione (święta rozmowa) to termin funkcjonujący również w formie łacińskiej jako sacra conversatio. jest to nazwa tematu obrazów przedstawiających stojącą lub tronującą matkę bożą z dzieciątkiem jezus w otoczeniu postaci świętych. taki rodzaj kompozycji pojawił się w sztuce włoskiej w XIV wieku, w której maryja zajmuje centralne miejsce z dzieckiem na rękach, po jej bokach stoją zaś symetrycznie ustawieni święci. nazwa sacra conversazione może się wywodzić od określenia takich obrazów ze sceną faktycznej rozmowy, może jednak też być nawiązaniem do niebiańskiego obcowania świętych.

 Jan van Eyck, Madonna kanonika van der Paele, 1436

czym jest piękna madonna?

piękna madonna jest to typ rzeźby przedstawiającej stojącą maryję z dzieciątkiem na ręku, występujący w sztuce gotyckiej około roku 1400 w ramach tzw. stylu pięknego.
choć temat, sposób przedstawienia madonny był wykorzystywany wcześniej, dopiero w ramach stylu pięknego (gotyk międzynarodowy) zyskał on nowe, dotąd nie znane charakterystyczne cechy. madonna jest młoda i piękna, często o wysmukłych proporcjach i niedużej głowie. jej ciało wygięte jest esowato i okryte obficie drapowaną szatą często o delikatnie łamiących się fałdach, które mają w pełni dekoracyjny charakter. dzieciątko trzyma na jednym ręku, najczęściej po lewicy. typ pięknej madonny charakteryzuje się daleko idącą sublimacją, idealizacją, liryzmem, często wyrafinowanym gestem.

Madonna z Krużlowej, 1410-30

kto jest autorem koncepcji modulora?

modulor to system przedstawiony przez le corbusiera (charles edouard jeanette-gis) w pracy le modulor z 1951 roku. jego podstawą była postać ludzka z uniesioną ręką (wysokości 183cm wzrostu, z ręką 216cm), służąca do określania proporcji poszczególnych jednostek budynku.

 Le Corbusier, Le Modulor, 1951

kto jest twórcą muzeum guggenheima w bilbao?

to hiszpańskie muzeum sztuki współczesnej mieści się w budynku zaprojektowanym przez franka o. gehry'ego, amerykańskiego architekta o polskich korzeniach. przestrzeń ekspozycyjna muzeum obejmuje ok. 11 000 m². w swoich zbiorach posiada ono m.in. prace eduardo chillidy, andy warhola, willema de kooning i roberta rauschenberga.
budynek gehry'ego ma powierzchnię 24 000 m². zbudowany jest m.in. z blachy tytanowej i szkła. ma dynamiczną formę, składa się z powyginanych elementów, falistych linii i płynnych form. na budynek składa się m.in. atrium, wokół którego rozmieszczone są trzy piętra wystawowe.

 Frank Gehry, budynek Muzeum Guggenheima w Bilbao, 1997
***
bardzo dziękuję osobom, które podnoszą na duchu i utwierdzają mnie w przekonaniu, że lubię i chcę kontynuować tę pasję, czego wyrazem jest chociażby ten blog.