Szukaj na tym blogu

wtorek, 20 września 2011

sztuka etruska

sztuka etruska to tylko epizod historii sztuki. mimo to epizod znaczący, bo przecież miał wpływ na sztukę rzymską, kiełkującą od mniej więcej X w. p.n.e. na żyznej glebie dorobku greków i właśnie etrusków.
etruskowie zamieszkiwali północną italię od ok. 1000 r. p.n.e. podobnie jak grecy nie wykształcili jednolitego państwa, a system polis rządzonych przez króla lub arystokrację. co ciekawe, od połowy VIII w. p.n.e. lud ten znacznie się wzbogacił dzięki kontaktom handlowym z grecją i azją mniejszą, dzięki czemu miał środki na ekspansję terytorialną - w wyniku kolonizacji północnej italii na krótko udało im się nawet podbić świeżo założony rzym.

architektura

budowle etruskie mają chyba największe znaczenie dla architektury rzymskiej i europejskiej w ogóle. to etruskowie bowiem budowali charakterystyczne grobowce tumulusy - sztuczne pagórki usypane nad grobem lub komorą grobową. grobowce takie często budowano analogicznie do domów mieszkalnych, co wiązało się z wierzeniem etrusków do życia po śmierci - grobowiec stawał się drugim domem zmarłego; miał on do dyspozycji kute w skale okna, drzwi, meble. budowano także grobowce kubiczne, pierwotnie nakryte dachami w formie piramidy.
najlepiej zachowane przykłady znajdują się w cerveteri - odkryto tam pozostałości świątyni poświęconej bogini thesan-leukotei wzniesionej na niskim, kamiennym podium. boki pronaosu zamknięte są antami, a dach wsparty był na trzech rzędach kamiennych kolumn. wnętrze na trzy nawy dzieliły ściany zbudowane z suszonych cegieł i wykończone tynkiem.

 Regolini Galassi, Cerveteri (Caere), 650 p.n.e.

główne budulce:
- cegła
- drewno
- tyf wulkaniczny
- kamień
- terakota (do dekoracji, często polichromowana)

rodzaje budowli:
  • mosty
  • akwedukty
  • mury miejskie
  • bramy (perugia, volterra, falerum novum)
budowle sakralne miały najczęściej fasady skierowane na południe, budowano je zawsze w centrum miast. w
szczególnym rodzajem świątyni była sanktuarium z trzema cellami, gdzie środkowa cella była najważniejszą i największą. czasem zewnętrzne celle mogły być otwarte jako skrzydła z ustawionymi wzdłuż boków kolumnami = alae. plan świątyni był podzielony na dwie części - pierwsza była podzielona na trzy celle, a druga stanowiła pronaos (= westybul z portykiem, przedsionek o reprezentacyjnym charakterze).
świątynie budowano na wysokim podium z kamiennych ciosów, a na podwyższenie prowadziły frontowe schody kończące się przy pronaosie. niski naczółek w elewacji świątyni sprawiał wrażenie okapu wiszącego nad kolumnadą.
ciekawym novum w sztuce było zastosowania łuku ostrego z ułożonych poziomych warstw kamieni zbliżając do siebie bloki każdej kolejnej warstwy aż do połączenia w szczycie oraz łuki z klińców, używane głównie w budynkach mieszkalnych, mostach i bramach.
kolumny etruskie - było to połączene zapożyczonego z grecji porządku doryckiego, różniącego się od pierwowzoru brakiem żłobkowania i dodaniem bazy, a także całkowitą surowością kapitelu. taki porządek, potem wykorzystywany w architekturze rzymskiej nazywamy toskańskim.


rzeźba

jeśli chodzi i rzeźbę, to tworzono głównie posągi do dekoracji grobowców, ale z czasem rzeźba zyskała miano sztuki oddzielnej od architektury - miała charakter rzeźby wolnostojącej, figurki dekoracyjnej lub wotywnej stworzonej zarówno z terakoty jak i brązu (później także odlewy).

do rzeźb ściśle związanych z architekturą sepulkralną należą sarkofagi (= zdobione trumny w kształcie skrzyni ceramicznych lub kamiennych, dekorowane techniką malarską lub rzeźbiarską). kilka ciekawych przykładów etruskich sarkofagów znajduje się w warszawskim muzeum narodowym, jednak najsłynniejszym z nich jest oczywiście sarkofag małżonków z luwru. przedstawia ona naturalnej wielkości parę małżonków na klinie (łóżku), jakiego używano w czasie przyjęć. ciało małżonki posiada resztki białej farby, znaku wyróżniającego kobiety wysokiego stanu. oprócz utraconej już w wyniku konserwacji polichromii innym znakiem zamożności pary jest ich ubiór - bowiem zmarli nie tylko zabierali ze sobą do grobu wszystkie przedmioty, aby mogli ich używać w zaświatach, ale także dla podkreślenia pozycji społecznej. w łagodnym przedstawieniu obu postaci widać głębokie uczucie łączące portretowanych - delikatne uśmiechy, ramiona męża z miłością otaczające żonę oraz jej czuły gest, a także sam sposób sportretowania pełny harmonii i płynności linii jest dowodem na realistyczne przedstawienie wzajemnych relacji małżonków. sarkofag ten pochodzi z nekropolii w cerveteri.

 Sarkofag małżonków, 525 - 500 p.n.e., Luwr

nie wolno także zapomnieć o rzeźbie kojarzonej z legendarnym początkiem rzymu, a jednak będącym przykładem rzeźby etruskiej. jest to oczywiście tzw. wilczyca kapitolińska. choć wedle niektórych historyków sztuki rzeźba jest dziełem średniowiecza, przyjęto jednak, że pochodzi z V w. p.n.e. - powodem wątpliwości był fakt, że rzeźba stanowiła pewną całość, a inne rzeźby tego okresu i tej wielkości wykonywano z odlewów część później spajanych w całość. nie ulega jednak wątpliwości, że znajdujące się pod nogami wilczycy posągi chłopców - romulusa i remusa są młodsze, najprawdopodobniej renesansowe.

Wilczyca kapitolińska, V w. p.n.e., Muzeum Kapitolińskie