Szukaj na tym blogu

sobota, 20 marca 2010

historyczne definiowanie pojęć

sztuka i piękno; akademie sztuk pięknych

  • sztukadziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne (zwłaszcza piękno): jej wytwory stanowią trwały dorobek kultury. sztuka współczesna, barokowa, renesansowa, średniowieczna, starożytna.

sztuka - dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów. nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie. sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej. Można przypuszczać, że na początku miała przede wszystkim funkcję związaną z obrzędami magicznymi, którą zachowała u ludów pierwotnych.

  • piękno – zespół cech takich jak proporcja kształtów, harmonia barw, dźwięków, który sprawia, że coś się podoba, budzi zachwyt: także wysoka wartość moralna.

piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne. pojęcie to jest silnie związane z teorią estetyki, prawdy i dobra.W metafizyce, piękno jest jedną z transcendentalnych właściwości bytu, wyrażającą jego scalenie, przejrzystość, proporcję wewnętrzną tworzyw bytu oraz doskonałość.

akademia sztuk pięknych – instytucja skupiająca wybitnych artystów, mająca na celu kierowanie rozwojem sztuki.