Szukaj na tym blogu

piątek, 2 grudnia 2011

antyk - powtórzenie

szybkie powtórzenie przez najważniejsze obiekty epok starożytnych...

prehistoria


to malowidło naskalne przedstawiające bizona pochodzi z jaskini w altamirze (hiszpania), pochodzące z epoki magdaleńskiej datowanej na około 15000–8000 p.n.e.

chiński konik z groty lascaux we francji, malowidło datowane na 15 tysięcy lat p.n.e.


mezopotamia


lamassu, uskrzydlony byk, pochodzący z kultury asyryjskiej.

ziggurat z ur, będący dorobkiem kultury sumeryjskiej.

asyryjski relief przedstawiający umierającą lwicę z pałacu assurbanipala w niniwie.

sumeryjski posążek gudea z lagasz.

starożytny egipt

rzeźba skryby z sakkary, pochodząca z okresu starego państwa, mieszcząca się obecnie w luwrze.

popiersie królowej nefretete pochodzące z okresu nowego państwa. obecnie znajduje się w muzeum egipskim w berlinie.

tron tutenchamona, jeden z wielu skarbów odkrytych w grobowcu tutenchamona w roku 1922 przez grupę howarda cartera. cenny przedmiot pochodzi z okresu nowego państwa i nosi ślady rewolucji amarneńskiej, bowiem tutenchamon był blisko spokrewniony z echnatonem (niektóre badania podają, że był synem echnatona)

kolosy przedstawiające amenhotepa II, zwyczajowo nazywane kolosami memnona. pochodzą z okresu nowego państwaJeden z posągów, po uszkodzeniu przez trzęsienie ziemi w 27 p.n.e. (są badacze, którzy uszkodzenie posągu przypisują aktom wandalizmu), wydawał dźwięki podczas wschodu słońca. Było to spowodowane ogrzewaniem się skał wyziębionych nocnym chłodem. Posąg był odwiedzany w starożytności przez Greków, wierzono bowiem, że przedstawia syna Jutrzenki Memnona, zabitego przez Achillesa, wydawane dźwięki interpretowane były jako skarga syna wznoszona do matki. "Usterka" ta została naprawiona na przełomie II i III wieku przez Septymiusza Sewera. Niestety, naprawa spowodowała jednocześnie koniec wydawania przez posąg jakichkolwiek dźwięków.

posąg hatszepsut, nowe państwo.

drewniana rzeźba wójta z sakkary.

pylony świątyni horusa w edfu, świątyni pochodzącej z okresu nowego państwa budowanej za czasów ptolemejskich. dla historii sztuki jest ważna z tego powodu, że to jedyna zachowana budowla egipska o tak idealnym planie (typowe zróżnicowanie poziomów każdego pomieszczenia).

gęsi z meidum, malowidło z okresu starego państwa


starożytna grecja


posążek z kręgu kultury minojskiej (kreteńskiej) przedstawiający boginkę z wężami znaleziony w pałacu knossos, wykonany z terakoty.

relief ze ścian celli partenońskiej wykonane przez fidiasza w dojrzałej epoce klasycznej. przedstawia procesję panarenajską, czyli święto ateńskie odbywające się co cztery lata.

trzy mojry, dzieło fidiasza z partenońskiego przyczółka. obecnie jest częścią wielkich zbiorów reliefów antycznej grecji w british museum.

klasyczna rzeźba praksytelesa przedstawiająca apolla z jaszczurką (jaszczurkobójcę).

partenon w atenach z V w. p.n.e., dzieło karikratesa i ichtinosa.

ruiny olimpejonu (świątyni zeusa) datowanego na 131 r. n.e. zbudowanego na polecenie cesarza hadriana na ateńskiej agorze, czyli u podnóży akropolu.

odpoczywający ares lizypa, rzeźba hellenistyczna

hermes z dionizosem, praksyteles, rzeźba klasyczna

apoksyomenos, lizyp, rzeźba hellenistyczna

diana łowczyni, leochares, luwr, słynna kopia w wersalu, rzeźba hellenistyczna

przykład wazy dipylońskiej w stylu geometrycznym. nazwy tego typu waz wzięły się od miejsca ich odkrycia - bramy dipylońskiej przy jednej z nekropolii ateńskiej. charakterystyczną cechą tych amfor lub kraterów był brak dna - wlewano do nich ofiarę "dla zmarłych".

moschoforostyp przedstawienia mężczyzny niosącego młodego byczka. typ ten został wypracowany w okresie archaicznym. stał się wzorem do przedstawień dobrego pasterza.

wenus knidyjska praksytelesa.
sztuka etrusków


jest to typ sarkofagu charakterystyczny dla sztuki etruskiej z rzeźbą terakotową, bowiem przedstawia postać w spoczynku, półleżącą, a nie tak jak później - śpiącą czy umarłą.

scena rodzajowa z malowideł w grobowcu etruskim. warto zauważyć, że sztuka etruska jako pierwsza stara się ukazać realistyczny portret.


model świątyni etruskiej nosząca jej charakterystyczne cechy: trzy celle (co widać po trzech wejściach umieszczonych tylko z przodu świątyni), bogate dekoracje - akroteriony oraz nienaturalne proporcje.

wilczyca kapitolińska, której kopia znajduje się na wzgórzu kapitolińskim, jednym z założycielskich miasto rzym, zaś oryginał ma swoje miejsce w muzeach kapitolińskich.

starożytny rzym


malowidło ścienne z miejscowości stabie zasypanej popiołem wulkanicznym w roku 79 ne przedstawiające mitologiczną florę, nazywane florą ze stabie. pochodzi z okresu wczesnego cesarstwa.


pomnik marka aureliusza z II w n.e., czyli okresu cesarstwa. znajdujący się na zdjęciu monument to kopia, zaś jej oryginał znajduje się obecnie w muzeach kapitolińskich.

panteon rzymski przebudowany przez apollodorosa z damaszku na polecenie cesarza hadriana w II w. n.e. z istniejącej wcześniej, częściowo spalonej w pożarze budowli z 27 r. p.n.e. wybudowanej przez agryppę.

maison carée, jeden z najlepszych przykładów rzymskiej architektury sakralnej mieszcząca się we francuskiej miejscowości nîmes, pochodzący z 16 roku p.n.e.

ołtarz pokoju (ara pacis) z 10 roku p.n.e. postawiony przez oktawiana augusta na polu marsowym (rzym).

rzeźba przedstawiająca oktawiana augusta prima porto z okresu cesarstwa (I w. n.e.). nazwa rzeźby pochodzi od miejsca, w którym znaleziono ją w 1863 roku - w vilii livii w miejscowości prima porta niedaleko rzymu. obecnie znajduje się w muzeach watykańskich.

zamek świętego anioła, dawniej mauzoleum hadriana z II w. n.e. zbudowany jako miejsce złożenia prochów cesarza i jego rodziny. znajduje się na zatybrzu obok bazyliki św. piotra. Grobowiec wybudowany został na podstawie w kształcie kwadratu o boku 89 m i wysokości 15 m. Na niej postawiono koliste mauzoleum o wysokości 21 i średnicy 64 m przekryte kopułą, na której, na warstwie ziemi posadzono drzewka cyprysowe. Kopuła ozdobiona była ustawionym na podwyższeniu, wykonanym z brązu posągiem cesarza powożącego kwadrygą. Na krawędzi ścian mauzoleum ustawiono posągi z marmuru. Ściany podstawy ozdobiono fryzem z bukranionów i inskrypcjami wymieniającymi pochowanych w mauzoleum członków jego rodziny.

świątynia herkulesa znajdująca się na forum boarium pochodząca z pierwszej połowy I r. p.n.e. jest peripterosem, czyli świątynią otoczoną pojedynczą kolumnadą, w tym przypadku utrzymaną w porządku korynckimnie wolno mylić jej z resztkami świątyni westy na forum romanum.

bazylika maksencjusza i konstantyna przy forum romanum to pozostałości po największej bazylice w rzymie, której budowę rozpoczęto w okresie cesarstwa, w roku 308, a skończone za panowania konstantyna wielkiego w roku 312. Bazylika ustawiona była na platformie o wymiarach 100 x 65 m. Posiadała 3 krótkie, szerokie nawy. Wysokość budowli wynosiła 35 m. Ściany i posadzki wyłożone kolorowymi marmurami. W zachodniej apsydzie stał kolosalny posąg cesarza Konstantyna, wykonany z brązu i marmuru, który odkryto tutaj w 1487 r. Pozostałości posągu (głowa, ręka i stopa) eksponowane są na dziedzińcu Palazzo dei Conservatori.

mauzoleum cecylii metelii pochodzący z końca I w. p.n.e. znajdujący się przy via appia w rzymie.

fragment mozaiki pompejańskiej wzorowanej na greckim malowidle przedstawiającym bitwę pod issos .